طراحی سایت

فروش ضایعات یونولیت (EPS)

فروش ضایعات یونولیت به صورت پرک و عمده. ضایعات داخل کیسه های زباله و با قیمت مناسب ارائه می گردد.

ضایعات مورد اشاره حاصل تراش سی ان سی بلوک فوم دانسیته 15 و 20 می باشد. پرک های یونولیت موجود بسیار تمیز و بدون اضافات و زباله همراه می باشد.

تحویل 2 تا 3 خاور در هفته داخل کیسه های زباله بسته بندی شده و آماده ارسال .

بازدید و تحویل در محدوده شهرک صنعتی گلگون.